سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمحمد طباطبائی – مرکز تکنولوژی نیرو ( متن )

چکیده:

دکترین گپ نظریه ای است که برای تغییر شرایط موجود به وضعیت مناسب ارائه شده است . گپ ترکیب حرف اول دو کلمه گامی پیشتر می باشد . در این دکترین هدف حل مسائل با روش گامی پیشتر است تا بدین ترتیب یا از بروز مسائل در آینده جلوگیری شود و یا در صورت بروز مسئله، بدلیل تمهیداتی که از قبل اندیشیده شده، میزان ضرر و زیان ناشی از آن به حداقل ممکن برسد .
در این مقاله توسعه تکنولوژی صنعت برق کشور با استفاده از دکترین گپ مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای عملی برای توسعه سریعتر تکنولوژی در این صنعت ارائه شده است .