سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن محسنی – کارشناس ارشد مهندسی سیستم های انرژی از دانشگاه شریف- کارشناس بخش حمل و
مریم مهدی نژاد – کارشناس ارشد مهندسی خودرو از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر- رئیس گروه بهبود روشها
نسیم نژادمحمد – کارشناس الکترونیک از دانشگاه صنعتی سجاد مشهد

چکیده:

افزایش نسبی درآمد خانوارها، تولید فزاینده خودرو با قیمت مناسب و نیاز اساسی افراد جامعه به خدمات حمل ونقل باعث افزایش مسافرتها شده است. از طرفی با توجه به ناکافی بودن تسهیلات حمل ونقل، بالابودن هزینه های سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل و افزایش قیمت جهانی سوخت باعث بروز مشکلات عمده ای در بخش حمل ونقل در ایران شده است که از آن جمله می توان افزایش یارانه سوخت، افزایش تصادفات و … اشاره نمود. در این مقاله ابتدا به بحران انرژی در بخش حمل ونقل کشور پرداخته می شود و گزینه های مختلف استراتژیک بخش حمل ونقل با تکیه بر روشهای علمی مدلسازی به هم پیوسته انرژی و حمل و نقل بررسی می شود. توسعه حمل ونقل ریلی خود به عنوان گزینه ای در مدل فوق بررسی می شود. محدودیت های موجود در توسعه حمل و نقل ریلی به عنوان متغییرهای برون زای مدل در نظر گرفته می شود. اساس مدل برنامه ریزی استراتژیک کاهش هزینه های سیستم با توجه به محدودیت های فیزیکی و اقتصادی می باشد. توسعه حمل ونقل ریلی از لحاظ تجربی نیز مورد بحث قرارمی گیرد و مزایا و معایب این شیوه ارایه می گرددودر نهایت به عنوان گزینه ای مطمئن در برنامه استراتژیک کشور معرفی می گردد.