سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود مهرجو – کارشناس ترویج و آموزش کشاورزی، فعالیت در زمینه مطالعات اقتصادی و اجتم
امیدرضا بخشی پور – کارشناسی GIS در حوزه های آبخیز، شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان
مازیار شمسائی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،

چکیده:

در این نوشتار از هم پاشیدگی ساخت یا نهاد قدرت در روستاها و گروه های بهره بردار از منابع طبیعی بازیاب شونده ، و پدید نیامدن جایگزین کارآمد برای آن، پس از برنامه اصلاحات اراضی دهه ۱۳۴۰ خورشیدی بررسی شده است . همچنین این نوشتار بیانگراین است که بخش بزرگی از نابسامانی های کنونی در حوزه های آبخیز و روستاها، به نبود مدیریت یکپارچه و همه سویه بر حوزه های آبخیز و جوامع بهره بردار از منابع آب و خاک و گیاه بستگی دارد .
به راستی، پراکندگی و چندگونگی نهادها و دستگاههای برنامه ریز و تصمیم گیرنده و نبود گونه ای ساز و کار اجتماعی فعال برای انتقال داده های مدیریتی به پیکرۀ جامعه روستایی و برعکس، دشواری بزرگی است که واپسروی حوزه های آبخیز و مهاجرت پردامنه باشندگان روستایی به ویژه نسل های جوان تر، از پیامدهای ناگوار آن بوده است . از این رو یافتن ساز و کاری که به طور همزمان رویکرد بازسازی نهاد قدرت و رویکرد سازمان دهی جوامع بهره بردار از آبخیزها را برپایه ویژگی های امروزی در پی داشته باشد، پرسمانی است که این مقاله در پی یافتن راهی برای آن است .