سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عباس سرافرازی – دستیار علمی، مهندسی صنایع،دانشگاه پیام نور استان مرکزی

چکیده:

امروزه با عصر جهانی شدن مواجه هستیم، زمانی که در آن هر کالا، خدمت و یا فعالیت های اقتصادی همچنان که با فرصت های بازار جهانی مواجه می شود در رویارویی با رقبای جهانی نیز قرار می گیرد. اگر موسسات و بنگاه های اقتصادی کوچک ومتوسط تنها بر بازارها و امکانات خودشان متکی شوند، رقابت جهانی نه تنها موقعیت فعلی اشان ، بلکه توان رقابتی آنها را نیز تهدید می کند. خوشه صنعتی یکیاز مدل های توسعه فعالیت های اقتصادی در یک منطقه جغرافیایی است که با اجرای برنامه های توسعه ای خود منجر به پایائی کسب وکارهای خوشه می گردد.