سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمد آزرمسا – فوق لیسانس
محمدعلی فیاض – فوق لیسانس در رشته آبیاری و زهکشی و کارشناس ارشد شرکت بهره برداری از شبک
محمدرضا تطهیری – فوق لیسانس در رشته آبیاری و زهکشی و کارشناس ارشد شرکت بهره برداری از شبک

چکیده:

خشکسالی مشکلات زیادی را در زمینه اجتماعی و اقتصادی فراهم می سازد که در بخش کشاورزی مهمترین اثر آن خسارت و کاهش تولید محصول زراعی است، و از این نظر موجب آسیب پذیری شدید جامعه روستایی و کشاورزی می گردد.
لذا بکارگیری روش های مناسب آبیاری در شرایط خشکسالی ، اعمال مدیریت صحیح در توزیع آب قابل دسترس و استفاده حداکثر از منابع آب موجود برای کاهش اثرات و مقابله باخشکسالی، ضروری و اجتناب ناپذیر است.
کم آبی و خشکسالی طی سالهای اخیر استانگیلان را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است. روش های مقابله با خشکسالی منجمله اعمال مدیریت نظارتی در بهره برداری از منابع در دسترس و توزیع صحیح آب که عملا طبق یک برنامه آبیاری تنظیم شده است، در خشکسالی ۱۳۷۹ برای اراضی زیبر شرب شبکه آبیاری و زهکشی سفید رود به مرحله اجرا رسیده که بعنوان یک الگو و روش مناسب در مناطق دیگر نیز می توان ا زآن استفاده نمود. در این برنامه تاثیر نظارت مهندسین آبیاری درنحوه توزیع صحیح، بهره وری از واحد حجم آب و افزایش راندمان آبیاری را نشان میدهد.