سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سید محمدرضا مدرس رضوی – استاد گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
رضا کارگر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

چکیده:

در این پژوهش که در قالب یک کار آزمایشگاهی صورت گرفت، موتور XU7JP/L3 در بستر تست با استفاده از دینامومتر تحت شرایط مختلف کارکردی قرار گرفت و داده های لازم برای تهیه نقشه های عملکردی با استناد به استاندارد ISO1585 ثبت گردید. برای طی کردن محدوده کارکرد موتور از دو رویه متفاوت؛ دریچه گاز- دور موتور و گشتاور – دور موتور استفاده شد. ملاحظه گردید که روش دوم؛ روش گشتاور- دور موتور در ایجاد مش مناسب برای ثبت داده ها از قابلیت مناسب تری بر خوردار است. در نهایت با انجام تست جادهای بر روی خودروی پژو پارس و ثبت نحوه تغییرات سرعت خودرو و دور موتور در دنده های مختلف بارهای جادهای برای خودروهای سمند، پژو پارس، پژو ۴۰۵ محاسبه و به نقشه عملکرد اضافه گردید.