سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رسول نورالسناء – دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس سقایی –

چکیده:

پس از ارائه مجموعه های فازی توسط دکترزاده ، کاربردهای متفاوتی برای آن تعریف گردیده است پیش بینی داده های یکه ذاتا قطعی نبوده باعث گردید تا اصول سری زمانی فازی برای پیش بینی فرایندهای پویایی که مشاهداتی زبانی دارند توسط محققین مطرح گردد روش ارائه شده مورد تحلیل آماردانان قرار گرفت و ایراداتی بر آن وارد شد.