سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن رحمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده برق
حسین مختاری – استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده برق

چکیده:

در این مقاله تکنیک مدولاسیون بردار فضایی (SVM) جهت مدولاسیون پهنای پالس ،(PWM) ، فیلتر فعال موازی سه فاز چهار سیمه بکار گرفته می شود . با استفاده از شبیه سازی انجام شده با نرم افزار EMTDC/PSCADنشان داده شده که مدولاسیون برداری معمول رایج قادر نیست جریان نول را جبران کند ولی روش پیشنهادی در مقاله به انجام چنین کاری می باشد .