سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

دکتر مقصود امیری – عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت صنعتی دانشگاه
نسیم اکرام نصرتیان – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
اسماء جمشیدی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

در سالهای اخیر توجه بسیاری از محققین به علوم تصمیم گیری بیشتر جذب شده و تحقیقات آکادمیک زیادی در این راستا صورت گرفته است.همچنین مدیران در بسیاری موارد جهت افزایش بهره وری و کیفیت سازمان نیازمند استفاده از ابزارهای مفید تصمیم گیری هستند. در بعضی موارد در دنیای واقعی با داده هایی روبرو هستیم که ذاتا ماهیت بازه ای(فاصله ای) دارند مانند زمان، دما، تاریخ و مسائل مربوط به انرژی و… .لذا در مواردی که تصمیم گیری و رتبه بندی این دست مسائل مطرح می شود نیاز به توسعه و گسترش یکی از روشهای تصمیم گیری داریم.از میان روشهای تصمیم گیری روش ELECTRE که از مفهوم غیر رتبه ای استفاده می کند، از اهمیت خاصی برخوردار است.
در مقاله حاضر به بررسی یک مورد واقعی پرداخته ایم.با توجه به اینکه داده های ما از نوع داده های بازه ای می باشند،لذا نیاز به توسعه و گسترش روش ELECTRE جهت استفاده و حل این مورد داریم. از این رو روش الگوریتمی جدیدی جهت توسعه این روش ارائه شده و سپس به حل مثال مورد نظر پرداخته شده است. نتایج یک ترتیب مناسب از داده های فاصله ای حاصل ۱۵ شعبه بانک در ایران را نشان می دهد.