سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عمران محمدی – دانشجوی دوره دکتری مهندسی صنایع و مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران واحد ب
احمد ماکویی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

منظور از این مجموعه روش ها حداقل کردن انحراف توابع هدف موجود از یک مدل چند هدفه نسبت به یک راه حل ایدآل می باشد. اما در مورد راه حل ایدآل، پرفسور yu (1973) نقطه را یک نقطه ایدآل (utopia) می نامد، چنانچه کلیه اهداف موجود از یک مساله مفروض را به طور همزمان بهینه کرد