سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهران سپهری – دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
بهروز بهمردی – دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله تعاریف و موارد مختلف از مدل کسب و کار ارائه و دسته بندی شده، و با معرفی تعریفی جامع و اجزای آن جایگاه فعالیت های ارزشی در مدل کسب و کار مشخص می گردد . استفاده از مدل کسب و کار در تعریف و توسعه سازمان از نظر خلق ارزش و سودآوری، در مقایسه با سایر مدلهای متداول مانند مدل پورتر، و همچنین در تدوین استراتژی موثر و کلیدی است . در مدل کسب و کار توجه خاص به روش کسب سود آوری بر اساس خلق ارزش برای مشتری داده میشود . در این مقاله نشان داده می شود که صنایع بر مبنای تکنولوژی فرآیندی حاکم بر آنها و همچنین تولیدی بودن و خدماتی بودن به سه دسته کلی صنایع تولیدی محصول فیزیکی، صنایع خدماتی متمرکز ۱ و واسطه ای ۲ تقسیم بندی می شوند سپس با دسته بندی صنایع مختلف فعالیت های ارزشی خاص هر نوع صنعت، همواره باید سه نوع متفاوت فعالیت های ارزشی در طراحی و پیاده سازی انواع مدل های کسب و کار مد نظر قرار گیرد