سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد ملک پور فرسادی –

چکیده:

مدل کسب و کار چیست؟ چگونه می توان از آن استفاده کرد؟ چه ارتباطی بین مدل کسب و کار و مدل پورتر وجود دارد؟ آیا مدل پورتر و زنجیره فعالیتهای ارزشی او دیدگاه مناسبی در ارتباط با ارزیابی فعالیتهای ارزشی مدل کسب و کار محسوب می گردد؟ اینها سئوالاتی است که پاسخ آنها می تواند تا حدودی تعریف مدل کسب و کار را که از دیدگاه های مختلف براساس سلایق مختلف ارائه دهندگان ابراز می شود، مشخص نماید. مدل کسب و کار به عبارتی بیان روشهایی است که توسط آن ها کسب و کار سودآفرین گردیده و ایجاد ارزش می نماید. چنانچه این مدل بهمراه تدوین استراتژی صورت گرفته و اجرا شود می تواند بصورت یک طرح تجاری دراز مدل با مشخص نمودن در آمدها و هزینه ها مسیر سودآوری سازمان را نشان داده و برعکس استراتژی ها که براساس شرایط پیش رو مدام تغییر می کنند،پایدار می ماند. در این مقاله سعی می شود با ارائه روند تاریخی شکل گیری انواع مدلهای کسب و کار به یک تعریف مشترکی از مدلهای کسب و کار دست یافته و با استفاده از تعاریف زنجیره ارزش و بیان فعالیتهای مختلف ارزشی بر اساس فرایندهای مختلف ضمن نقد و بررسی دیدگاه پورتر، چگونگی توسعه سازمان را برا اساس مدلهای مختلف زنجیره ارزش مورد بررسی قرار داد.