مقاله توسعه سرمايه انساني بر اساس آموزه هاي اسلام و تاثير آن بر توسعه انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در اقتصاد اسلامي از صفحه ۵۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: توسعه سرمايه انساني بر اساس آموزه هاي اسلام و تاثير آن بر توسعه انساني
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه انساني
مقاله توسعه سرمايه انساني
مقاله آموزش
مقاله شكوفايي استعدادها
مقاله آموزه هاي اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقانظري حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله تمايز بين دو مفهوم توسعه نيروي انساني و توسعه انساني و نسبت آن دو را بيان مي كند. همچنين بر پيشينه تاثير توسعه نيروي انساني در فرايند توسعه اجتماعي ـ اقتصادي و ديدگاه اقتصاددانان مرور كرده و چيستي توسعه انساني برآمده از اين ديدگاه ها را نتيجه گيري كرده است. آن گاه توسعه نيروي انساني در جايگاه بسترساز همزمان عدالت اقتصادي و توسعه اجتماعي ـ اقتصادي را مورد پژوهش قرار داده است و چنين يافته كه شاخص هاي توسعه انساني در ادبيات رايج علمي مناسب با توسعه نيروي انساني اقتصاد كلاسيك است. تبيين توسعه سرمايه انساني بر اساس آموزه هاي اسلامي، توسعه انساني متناسب با خود را به دنبال دارد و در نتيجه اقتصاددانان اسلامي بايد شاخص هاي سازگار با آن را ارايه دهند.