سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهاب سپهری مقدم – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، شرکت تام ایران خودرو
سعید شهبازی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، شرکت تام ایران خودرو

چکیده:

مقاله ای که در پیش رو داریدگزارشی از مراحل اجرا و نتایج حاصل از انجام پژوهشی با عنوان توسعه سیستم خبره پشتیبان تصمیم گیری مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOKمی باشد. این سیستم بر پایه استانداردهای PMBOK، ارائه شده توسط موسسه مدیریت پروژه PMI بنا شده است و به کمک زیر سیستم خبره فازی و بانکهای اطلاعاتی رابطه ای دانش ارائه شده توسط مهندس دانش به سیستم را در مراحل مختلف پروژه در اختیار مدیران پروژه قرار می دهد. انگیزه اصلی درپرداختن به چنین پژوهشی را می توان عدم وجود یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری مدیریت پروژه بر پایه استانداردها ونظامهای معتبر و متداول مدیریت پروژه ذکر کرد. برای توسعه این سیستم از متدهای مرسوم توسعه نرم افزار استفاده شده است. یعنی پس از استخراج دانش پایه ای مورد نیاز برای توسعه نرم افزار، طراحی مفهومی و فیزیکی و سپس ایجاد فیزیکی انجام گردیده است . PMDSS به کمک بسته های نرم افزاری Delphi و Access توسعه یافته است و از راهنمای کاملی برخوردار است.