سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید دهقانی – تهران دانشگاه تربیت مدرس بخش مهندسی برق و کامپیوتر ص پ ۱۴۱۱۵-۱۱۱
حسن قاسمیان –

چکیده:

سیستم های طبقه بندیکننده چندگانه بعنوان رویکردی جدید در حوزه تشخیص الگو بویژه در فرایند طبقه بندی مطرح گردیده اند این سیستم ها متشکل از طبقه بندی کننده های متعددی می باشند که هدف همه انها طبقه بندی یک موضوع یا یک تصویر می باشد در فرایند طبقه بندی یک تصویر عوامل مختلفی باعث بروز خطا در فرایند طبقه بندی یک تصویر عوامل مختلفی باعث بروزخطا در فرایند طبقه بندی شده که برخی از آنها مربوط به خود طبقه بندی کننده می باشند در یک سیستم طبقه بند یکننده چندگانه فرض بر آن اس که خطای طبقه بندی کننده های مختلف ا ز یکدیگر مستقل باشد لذا می توان با ترکیب مناسب نتایج طبقه بندی کننده های موجود در یک سیستم طبقه بندی کننده چندگانه خطا نهایی را به کمتر از خطای تک تک طبقه بندی کننده های استفاده شده کاهش داد