سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اصغر ابن الرسول – مربی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر مجتمع دانشگاهی مدیریت ومهندسی صنایع

چکیده:

سازمان بدون استفاده از یک سیستم اندازه گیری عملکرد که براساس استراتژی، عملکرد کلیه اجزاء سازمان را لحظه به لحظه تحت کنترل و نظارت دارد نمی تواند استراتژی خود را محقق کند . این سیستم باید بهترین و مناسب با ویژگیهای سازمان و استراتژی آن باشد . این تحقیق از بین سیستم های مختلف اندازه گیری عملکرد، بهترین سیستم ( کارت امتیاز متوازن ) را انتخاب نموده، برای اندازه گیری عملکرد مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی متناسب با استراتژی،،سیاست ها،،ساختار وشرایط خاص آن ( دولتی بودن، مدیریت تحقیقاتی بودن ) توسعه داده، روابط علّی جنبه ها رابا روش تست انطباق در مربع کای ، تست نموده و سپس بطورمنظم طی مراحل مختلف در مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی پیاده سازی نموده است .