سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد فراهی – استادیار،مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
مهدی فسنقری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

اقتصاد نوین نیازمند بهره برداری از توسعه های انجام شده در حوزه فناوری اطلاعات و شرکت های کوچک تا متوسط است چرا که شرکت های کوچک تا متوسط بریا بقا در محیطی جهانی که به شدت رقابتی می شود ضروری هستند و در مورد ترکیب فناوری اطلاعات در شرکت های کوچک تا متوسط و ارائه راهکارهای توسعه شرکت های کوچک تا متوسط تاکنون راهکارهای متفاوتی از سوی کشورهای مختلف ارائه شده است. در این مقاله با استففاده از مطالعات انجام شده در کشورهای عضو اپک، قبرس، پاکستان، اندونزی، تایوان و ژاپن، مهمترین راهکارهای توسعه شرکت های کوچک تا متوسط استخراج شده اند و برای تدوین راهکارهای کلان ایران در توسعه شرکت های کوچک تا متوسط و بهره برداری از آنها در توسعه اقتصادی نوین می تواند مورد استفاده قرار گیرد.