مقاله توسعه صنايع دستي و فناوري متوسط با هدف گسترش توريسم و اشتغال پايدار روستايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مسكن و محيط روستا از صفحه ۷۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: توسعه صنايع دستي و فناوري متوسط با هدف گسترش توريسم و اشتغال پايدار روستايي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنولوژي
مقاله اقتصاد
مقاله اشتغال
مقاله توريسم
مقاله روستا و ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدي فرهود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اولويت بخشي به توسعه روستايي به عنوان يکي از اصول اساسي نظام مقدس جمهوري اسلامي شناخته شده است. با توجه به برآوردهايي که صورت گرفته است به دليل شرايط خاص اقليمي کشور ايران و به ويژه کم آبي و خشکسالي هاي متعدد در ساليان اخير-اساس دستيابي به اين توسعه نمي تواند فقط بر توسعه بخش کشاورزي در روستاهاي ايران بنا نهاده شود. تجارب کشورهاي موفق جهان در امر توسعه روستايي مانند کشورهاي چين و هندوستان، نشان دهنده اهميت فراواني است که صنعتي کردن روستا در ايجاد فرصت هاي شغلي و در آمدزايي و در نهايت جلوگيري از مهاجرت روستایيان به شهرها و پيامدهاي منفي آن در کل کشور دارد. در اين مقاله به بررسي و شناخت مهم ترين عملکرد توسعه روستايي مي پردازيم که شامل توسعه گردشگري و گسترش صنايع دستي و کوچک و انتقال تکنولوژي هاي مناسب در جوامع کشاورزي و روستايي هستند. بنابراين، پس از بيان نياز مطلق براي توسعه و تعريف جامع مفهوم توسعه و عناصر ضروري آن، به ويژه مفهوم و اهميت «کار»، تعريف توسعه اقتصادي و اختلاف آن با رشد اقتصادي، اهميت ايجاد فرصت هاي کاري در اين کشورها و نقش صنايع کوچک روستايي در اين فرايند، گردشگري و توسعه روستايي، بيان تکنولوژي هاي مناسب براي نواحي روستايي کشورهاي جهان سوم، دلايل توجه و رويکرد به صنايع کوچک و تکنولوژي متوسط در کشورهاي در حال توسعه، دلايل توجه به دانش و فن اوري بومي در فرايند توسعه روستايي، اهميت ترويج تکنولوژي مناسب و مباني اشاعه آن در فرايند توسعه روستايي، بيان تجارب چند کشور در اين زمينه، و در نهايت به بيان نقش توسعه تکنولوژي هاي متوسط و صنايع کوچک در روستاها در توسعه فعاليت هاي اقتصادي و نقش گردشگري در توسعه روستايي و بيان مزايا و محدوديت هاي آن مي پردازد. در انتها بـه نتيجه گيري از اين موارد در شرايط ايران و ساير کشورهاي در حال توسعه مي پردازد.