مقاله توسعه علم، فن آوري و نوآوري، رهيافت شاخص هاي علم سنجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۴۷۵ تا ۴۸۴ منتشر شده است.
نام: توسعه علم، فن آوري و نوآوري، رهيافت شاخص هاي علم سنجي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجش آموزش
مقاله تکنولوژي
مقاله شاخص ها
مقاله نوآوري ها
مقاله توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي چاكلي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن‌ زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي ها نشان مي دهد که فعاليت هاي مربوط به توسعه علم، فن آوري و نوآوري، به عنوان پيشران هاي اصلي بهره وري و رشد اقتصادي محسوب مي شود و به طور چشم گيري به توسعه اقتصادي و بهبود سطح زندگي جوامع ياري مي رساند. بر اين اساس، دولت ها و سازمان هاي بين المللي، همواره با بهره گيري از شيوه هاي مختلف و در ابعاد گوناگون، سنجش و ارزيابي علم، فن آوري و نوآوري را در دستور کار خود قرار مي دهند.
مقاله حاضر در نظر دارد با تکيه بر روش کتابخانه اي و بهره گيري از اسناد، مدارک و شواهد موجود، ضمن شناسايي جايگاه شاخص هاي علم سنجي در دستورالعمل هاي بين المللي سنجش علم، فن آوري و نوآوري، رويکردها و شيوه هاي موجود در هر يک از اين دستورالعمل ها را در زمينه سنجش علم ، فن آوري و نوآوري مورد بررسي، مطالعه و مقايسه قرار دهد و به ارزيابي مقايسه اي ويژگي ها و تفاوت هاي آن ها با يکديگر بپردازد. شاخص هاي علم سنجي «موسسه اطلاعات علمي(ISI) »، «دستورالعمل اسلو(Oslo) » و «دستورالعمل هاي خانواده فراسکاتي (Frascati) »، که هر يک از ابعاد گوناگون سنجش علم، فن آوري يا نوآوري را مورد توجه قرار مي دهد، از جمله مواردي است که در مقاله حاضر مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرد. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که در هر يک از اين دستورالعمل ها، شاخص هاي کتاب سنجي و علم سنجي داراي جايگاه ويژه اي است. نتايج اين تحقيق مي تواند ضمن گشودن افق هاي تازه اين حوزه براي متخصصان علوم کتابداري و اطلاع رساني، زمينه هاي لازم را براي ورود آن ها به مباحث مطرح در اين زمينه ايجاد نمايد.