سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید فرید حسینی زاده – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی هوافضا
مسعود دربندی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

در این مطالعه حل جریان انتقال حرارت جابجایی آزاد در حفره با نسبت منظر یهای متفاوت به کمک یک روش جدید مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی تحقیقات گذشته نشان می دهد که تحلیل این مساله تاکنون به شکلی که در این تحقیق انجام می شود، بسیار کم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. از طرفی در این مقاله نتایج اندک ارائه شده از سوی دیگر مراجع با دقت بسیار بالاتری ارایه شده وهمچنین نتایج جدیدی در اعداد ریلی بالاتر که تاکنون در دیگر مراجع گزارش نشده است، مورد بررسی و ارائه قرار گرفته است. نتایج تا عدد ریلی ۱۰ به توان ۷و برای نسبت منظر یهای متفاوت بین ۰٫۱ تا ۱٫۰ ارائه شده است. نتایج ارائه شده بیانگر غلبه فیزیک هدایت بر جابجایی در اعداد ریلی پایین و در نسبت منظر یهای کمتر می باشد. همچنین نتایج نشان دهنده دقت بالای روش حاضر نسبت به کارهای انجام شده قبلی می باشد