مقاله توسعه فرآيندهاي چرخه مديريت دانش مبتني بر عوامل موثر بر موفقيت مديريت دانش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سياست علم و فناوري از صفحه ۱ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: توسعه فرآيندهاي چرخه مديريت دانش مبتني بر عوامل موثر بر موفقيت مديريت دانش
این مقاله دارای ۱۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله عوامل موفقيت
مقاله چرخه مديريت دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: اوليايي النوش
جناب آقای / سرکار خانم: دسترنج ممقاني نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه دانش به عنوان يک سرمايه و دارايي غير ملموس جايگاه مهمي در سازمان ها پيدا کرده است. به کارگيري هرچه بهتر و موثرتر دانش سازماني به صورت سازمان دهي شده و مديريت شده و تلفيق آن در فرهنگ سازماني، پيشرفتي قابل توجه از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سازمان ها ايجاد مي کند. اما از سوي ديگر مديريت دانش ناموفق هم مي تواند هزينه هنگفتي را به سازمان تحميل کند. بنابراين شناخت عوامل موفقيت مديريت دانش و به کار بردن آنها مي تواند راهنمايي براي مديريت بهتر آن باشد. عوامل موفقيت مديريت دانش در سازمان ها از زواياي مختلف در تحقيقات گوناگون مورد بحث و بررسي قرار گرفته و مورد کاوي هاي مختلفي در سازمان ها و شرکت ها در جهان براي بررسي اين عوامل صورت گرفته است. در اين مقاله سعي شده تا با ديدگاهي متفاوت اين عوامل در چرخه مديريت دانش يعني کسب و توليد دانش، عرضه و به اشتراک گذاري دانش و به کارگيري دانش استخراج شده و چارچوبي براي اين عوامل ارايه شود. همچنين اولويت اين عوامل در هر مرحله با استفاده از آزمون هاي مناسب آماري مشخص مي شود. بر اساس نتايج به دست آمده از اين تحقيق، ۱۷ عامل رتبه اول تا هفتم را در بين عوامل اولويت دار در سه مرحله فرايند کسب، عرضه و به کارگيري دانش به خود اختصاص داده اند و از ميان آنها، عوامل مشوق هاي انگيزشي مناسب، حمايت مديريت ارشد، يادگيري مداوم و فضاي آزاد سازماني بيشترين فراواني را در هر سه فرايند داشته اند.