سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین کیان خواه – کارشناس، اقتصاد، حسابدار رسمی

چکیده:

فعالیت اقتصادی در مکتب اقتصادی اسلام دارای مفهوم خاصی است و شرایط محدودیت های خود را دارد. با توجه به محور بودن انسان و رشد و تعالی برای رسیدن به قرب الهی ، فعالیت های اقتصادی نیز با توجه به محوریت رشد و تعالی انسان عمل نماید. پرهیز از اسراف و تبذیر و اتلاف منابع و عدم اضرار به غیر و همچنین مباح بودن فعالیت از جمله اصول محوری فعالیت اقتصادی از دیدگاه اسلامی است. برای فراهم آوری شرایط و وسایل کار برای همه کسانیکه قادر به کارند در این مقاله ایجاد یک نهاد عمومی عمومی غیر دولتی و کارآفرین پیشنهاد شده است.