سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدعلی اکبر غلامیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران.
حسین نازکتبار – کارشناس ارشد جامعه شناسی و دستیار علمی دانشگاه جامع پیام نور استان ما
رضا ویسی – کارشناس ارشد مطالعات توسعه و دستیار علمی دانشگاه جامع پیام نور استان

چکیده:

کارآفرینی، مفهومی است که همراه با خلقت بشر وجود داشته است. به تعبیری دیگر، کارآفرینی، کانون و مرکز ثقل کار و تلاش و پیشرفت بشر در عصر مدرنیته، تلقی می‌شود. به زبان ساده, ”کارآفرینی“ همان فرآیند تاسیس و یا توسعه کسب‌وکار،برمبنای یک فکر و ایده نو است. کارآفرینی، به منظور رشد و نمو در جوامع، نیازمند وجود فرهنگ خاصی است. با توجه به اهمیت کلیدی کارآفرینی در اقتصادهای نوین (ایجاد شرکت‌های کوچک و متوسط),‌ کشورهای مختلف، برنامه‌های مفصلی را برای بسط چنین فرهنگی در جامعه خود تدارک دیده‌اند تا بتوانند همچنان مسیر رشد و پویایی‌شان را ادامه دهند. لذا، شناسایی عوامل و فاکتورهای موثر بر ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه و نیز ویژگیهای منحصر به فرد کارآفرینان در سازمان شغلی یک فرد؛ در دنیای امروزین به عنوان عنصر رشد و توسعه از ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی؛ محسوب می شود؛ به گونه ای که عنصر کارآفرینی به عنوان موتور حرکتی تولید و توسعه اقتصادی و از سویی پرورش دهنده و تقویت کننده روحیه سرمایه گذاری و بهره-وری در نیروی انسانی تلقی می گردد. از همین رو مقاله حاضر نیز با دیدگاه توصیفی- تحلیلی، مؤلفه ها و عوامل تأثیرگذار بر ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در سازمانها را برشمرده و به تشریح هر یک از آنها می-پردازد.