سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل روحانی – مربی، مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه پیام نور مرکز دا

چکیده:

امروزه توسعه فعالیت های اقتصادی و کارآفرینی راهبردی اثر بخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می شود. توسعه فعالیت های اقتصادی به معنی فرآیند کشف و بهره برداری از فرصت ها به منظور ارزش آفرینی در حورزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی تلقی شده و لذا نقش شایسته ای برای حضور فعال تر در بازار های جهانی، مقابله با رقبای اشتغال زایی پایدار، توسعه عدالت، کاهش فقر وحل مشکلات بخش های عمومی و خصوصی دارد. در این مقاله، موانع توسعه فعالیت های اقتصادی از سه بعد عوامل ضد انگیزشی، موانع قانونی و نارسایی های محیط تجارتی مورد نقد وبررسی قرار گرفته است.