سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول محرمی – دانشجوی دکتری ساخت و تولید دانشگاه امیرکبیر
ایرج ستاری فر – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

روش کرنش سنجی سوراخ در استاندارد ASTM E837 ارائه شده است و برای اندازه گیری تنش های پسماند در سطح اجسام مورد استفاده میباشد. در حالت هایی که تنش های پسماند بزرگ وجود دارد. در اثر تمرکز تنش ناشی از ایجاد سوراخ، در اطراف سوراخ تغییر شکل پلاستیک ایجاد میشود. در این حالت سیلان موضعی رفتار کرنشی مواد را از حالت الاستیک خطی خارج کرده و نتایج اندازه گیری دارای مقداری خطا خواهد بود. مطابق استاندارد جهت جلوگیری از ایجاد رفتار غیر الاستیک ، تنش های پسماند اندازه گیری شده نباید از نصف تنش تسلیم مواد مورد تست بیشتر باشد . این امر محدودیت هایی در اندازه گیری تنش های پسماند برخی از فرایند های تولید نظیر شکل دهی و جوشکاری که تنش های پسماند بالایی ایجاد می کنند ، به وجود می آورد. به علت مزایای نسبی این تکنیک در این موارد به جای کنار گذاشتن روش کرنش سنجی سوراخ تحقیقات زیادی بای توسعه قابلیت آن انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از آزمایش های تجربی و آنالیز المان محدود به بررسی خطای ناشی از سیلان موضعی در اندازه گیری تنش پسماند پرداخته شده و برای حالت های وجود خطا روشی تصحیح نتایج پیشنهاد شده است.