مقاله توسعه مالي و رشد بخش کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۵۷ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: توسعه مالي و رشد بخش کشاورزي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه مالي
مقاله رشد بخش كشاورزي
مقاله بانك كشاورزي
مقاله مدل تصحيح خطاي برداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: زيبايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: طرازكار محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مطالعه، بررسي رابطه کوتاه مدت و بلندمدت ميان معيارهاي توسعه مالي بخش کشاورزي و رشد اين بخش براي دوره ۱۳۴۱ تا ۱۳۸۳ با استفاده از مدل تصحيح خطاي برداري است. از متغيرهاي ميزان تسهيلات واگذاري به بخش کشاورزي به وسيله بانک کشاورزي و ساير بانک ها، نسبت حجم نقدينگي منهاي اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به توليد ناخالص داخلي و تشکيل سرمايه ثابت در بخش کشاورزي به عنوان معيار توسعه مالي استفاده شد. نتايج نشان داد كه عليت بلندمدت دوسويه، بين رشد بخش کشاورزي و توسعه مالي اين بخش وجود دارد. همچنين رشد بخش کشاورزي در كوتاه مدت، علت توسعه مالي در اين بخش است، در حالي که تسهيلات بانک کشاورزي در كوتاه مدت و بلندمدت، علت تشکيل سرمايه در بخش کشاورزي نيست. بنابراين تخصيص تسهيلات اعطايي اين بانک در براي افزايش سرمايه گذاري نياز به اصلاحاتي دارد.