سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمدرضا اخوان صراف – عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ بهایی
مجید آراسته – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

حل مشکلات صنعت گسترده پیمانکار در زمینه مدیریت و ارتباطات توسط روش ها سنتی تقریبا ناممکن است درحالی که در این صنعت فرصت های بسیاری برای استفاده از مزایای فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دستیابی به سودآوری بیشتر و عملکرد متعالی وجود دارد . از دیدگاه راهبردی به نظر می رسد که صنعت پیمانکاری هنوز در موضع انفعالی در مقابل فن آوری اطلاعات و ارتباطات قرار داشته و از درک محدودی نسبت به ارزش و توان بالقوه این فن آوری برخوردار است . حرکت صنعت پیمانکاری به سوی استفاده از دستاورد های فن آوری اطلاعات و ارتباطات به کندی صورت می گیرد. خودکار سازی در اجرای برخی از فعالیتها نظیر پرداخت حقوق و دستمزد و حسابداری انجام گرفته است، اما فعالیت های اساسی همچون تجزیه و تحلیل هزینه و ارزش ، سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه ، طراحی به کمک کامپیوتر ، تجزیه و تحلیل ریسک ، سیستم های خبره و نظایر آن از نظر دور مانده اند . تحقیقات حاکی از آن است که سطح بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت پیمانکاری و در فعالیت های اساسی آن نسبتا پایی ن بوده و شکاف در حال رشدی در مدیریت فن آوری اطلاعات به چشم می خورد ، به نحوی که از یک سو سرمایه گذاری زیادی بر روی سخت افزارها و نرم افزارها انجام گرفته و از سوی دیگر به موضوع توسعه متوازن در سایر منابع توجه لازم نشده است. هدف این مقاله ارایه روشهایی است که توسط آن فن آوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به صنعت پیمانکاری در دستیابی به کارایی بیشتر ، نوآوری و رقابت پذیری کمک نماید . نکته مهم در این راستا در نظر گرفتن ساختار زیربنایی هر سازمان و کارکنان آن در استفاده از این فن آوری است .