سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید سیادت موسوی – مشاور مدیرعامل شرکت مترو تهران در توسعه خطوط و مجری خط ۷ مترو تهران
سید مهدی شریف موسوی –

چکیده:

مجموعه های ایستگاهی مترو و اراضی و بناهای اطراف آنها در نهایت مجتمع هایی را در شهر پدید می آورند که آن را مجتمع ایستگاهی می نامیم. این مجتمع ع می توانند با ترکیب صحیح کاربری ها ضمن پایین آوردن حجم سفرهای شهری و ایفای نقش تعیین کننده در توسعه، نظام بخشی و اصلاح ساختار شهر و سیستم حمل و نقل، مناطق جذاب و پرتحرکی در شهر به وجود آورند. این تجربه به بیان چگونگی مطالعه، طرح ریزی و اجرای مجتمع های ایستگاهی در تهران می پردازد. شایان توجه است که اگر چه ساخت مجتمع های ایستگاهی در تهران در ابتدای راه خود است ولی تجربیات موجود در این حوزه نگاه مسئولین شهری به این موضوع را به طور کلی تغییر داده و آن را به عنوان یک عامل موثر در ارتباط با تامین منابع مالی ساخت مترو و کنترل تقاضای حمل و نقل تثبیت نمود.