سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سرود زاهدی عبقری – پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده مهندسی توسعه فرایندها
حمید گنجی –
مهدی احمدی مروست –
محمد ایازی –

چکیده:

یکی از مهمترین مراحل در شبیه سازی و بررسی مجتمع ها و واحدهای پالایشگاهی ، شناسایی و مدلسازی خوراک ورودی به بخشهای مختلف پالایشگاهی است . این مساله زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود که برشهای هیدروکربنی با اجزائی با بیش از ۱۰ اتم کربن مورد استفاده قرار گیرند. در این تحقیق مدلی برای شناسایی و اختلاط
طیف گسترده ای از برشهای نفتی مختلف توسعه داده شد. در این مدل با استفاده از منحنی نقاط جوش و همچنین مقدار وزن مخصوص برش نفتی و با استفاده از روابط تجربی موجود در مقالات ، خواص مختلف برش نفتی از قبیل جرم مولکولی ، نقطه ریزش، نقطه دود و نقطه انجماد، مقدار RVP مورد محاسبه قرار گرفت . برای بالابردن میزان دقت و گستره بکارگیری این روابط تجربی ، این روابط با تعدادی از داده های تجربی تطبیق داده شدند و ضرایب اینروابط با استفاده از تکنیک های رگراسیون اصلاح شد. بعد از مشخص شدن خواص مختلف برشهای نفتی محاسبات اختلاط این برش ها صورت گرفت. در حالت اول فرض شد که اختلاط درحالتی رخ می دهد که نسبتهای اختلاط برشهای نفتی کاملا مشخص است که در این حالت با محاسبات اندیس هرخاصیت و محاسبه متوسط جرمی ، مولی و یا حجمی این اندیسها ، خواص فیزیکی مختلف برش نفتی حاصل از اختلاط محاسبه شد . در حالت دوم فرض شد که خواص برش نفتی حاصل از اختلاط مشخص بوده و نسبت اختلاط برشهای نفتی مشخص نمی باشند که در این حالت نسبتهای اختلاط بهینه با استفاده از تکنیک بهینه سازی SQP مورد محاسبه قرار گرفت.