سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

افشین بوربوراژدری – پژوهشکده علدم و فناوری انرژی شریف دانشگاه صنعتی شریف
سیامک کاظم زاده – پژوهشکده علدم و فناوری انرژی شریف دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

برنامه ریزی انرژی روستایی در سطح کلان نیاز به دانستن توابع تقاضا و عرضه و همچنین اثرات متقابل بخشهای مختلف روستا بر یکدیگر دارد, در نتیجه مطالعه موردی روستاها دارای اهمیت می گردد, بنابراین اهمیت مدلسازی انرژی روستایی در سطح خود آشکار می شود. به این منظور یک روستای نمونه بنام عبدل آباد واقع در شهرستان پاکدشت انتخاب گردیده است. برای مدلسازی این روستا از مدل جامع بهینه سازی انرژی استفاده گردیده است [ ۱]. برای این کار ابتدا تقاضای انرژی مفید در روستا به روش شبیه سازی در بخشهای مختلف روستا برآورد شده, سپس مدل جریان انرژی از منابع محلی و شبکه های سراسری انرژی رسانی به روستا توسعه داده شده وهمه اشکال انرژی قابل استفاده در روستای مذکور در مدل منظور گردیده و با استفاده از مدل,تحلیل سیستم انرژی صورت پذیرفته , در نهایت ساختار بهینه سیستم انرژی در روستای مذکور مورد شناسایی قرار گرفته است.