سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین غضنفری – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلا
سیدمحمد سیدحسینی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

موفقیت در محیط تجاری نیاز به مدیریت سیستم ارتباطات پیچیده دارد که در واقع این ارتباط تعیین کننده مدل توزیع بین عوامل لجستیک می باشد در این مقاله مدل بهینه توزیع لجستیک در شرایط وجود یک تولید کننده و چند انبار توزیع توسعه داده شده است در این مدل با در نظر گرفتن مسیر، وسیله حمل، حجم وسیله حمل و همچنین سایر هزینه های حمل بهترین مقدار برای حمل از مسی ر و وسیله مورد نطر پیشنهاد شده است محدودیت های از قبیل ظرفیت و تعداد انبار توزیع،حجم وسیله حمل، در نظر گرفته شده است مثالی در این زمینه حل شده که با تغییر هزینه ها سعی در ایجاد بهترین جواب و بررسی نتایج به عمل آمده است.