سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه ملکی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
محمد پرنیانپور – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
فرزام فرهمند – استاد دانشگاه ایالتی اوهایو

چکیده:

معادلات دینامیکی حرکت برای یک مدل دو بعدی مفصل زانوی انسان به منظور بررسی اثر پارگی ACL روی نیروی عظلات و نیروهای مفصلی حل شده است. مدل شامل مفصل تیبیوفمورال در صفحه سجیتال، سه لیگامان اصلی PCL, ACL و سه گروه عظله همسترینگ، گسترو کنمیوس و کوادریسیس است. با توجه به اهمیت لیگامان ACL در زوایای اولیه فلکشن (Flexion) و نوع حرکت غلتشی در این ناحیه، حرکت غلتش خالص در زاویه ۰ تا ۲۵ درجه خمیدگی مدل شده است. معادلات سینماتیکی برای رسیدن به یک مسیر مطلوب و با اعمال قید غیر هولونومیک غلتشی حل می شوند. سپس معادلات حرکت سیستم با استفاده از روش بهینه سازی برای رسیدن به سینماتیک مطلوب حل شده و نیروی عضلات به دست می آیند. پارگی ACL یا صفر قرار دادن سختن فنر در مدل آنش بیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد با اعمال سینماتیک اولیه به سیستم، عضلات توانایی جبران پارگی لیگامان را نداشته و مقادیر فیزیولوژیک برای آنها به دست نمی آید. با انتقال تیبیا به سمت جلو امکان ایجاد حرکت غلتشی توسط عضلات وجود دارد. همچنین به جز در زوایای اولیه خمیدگی مفصل، نیروی عضلات و نیروهای مفصلی افزایش یافتند. این نتایج با آنچه در ادبیات آمده است مطابقت دارد.