سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کاوه محمدسیروس – عضو هیئت علمی دانشکده صنایع دانشگاه امیرکبیر مدیرعامل شرکت مدیریت و
امیرحسین صبور نیت – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در تحقیقات قبلی مشخص شد که صرفنظر از بی توجهی به بافتی که برنامه تغییر در آن اجرا میشود و اجرای ضعیف برنامه تغییر، عمده ترین دلیل شکست برنامه های تغییر، انتخاب نامناسب نظامها و بی توجهی به رابطه منطقی توالی اجرای اینگونه نظامها است و در همین راستا، الگوی «راهی به تعالی» براساس چارچوب مدیریت کیفیت فراگیر پروفسور جان اس اوکلند تهیه و ارایه شد در الگوی راهی به تعالی بر عارضه یابی فرایندها با نگرش بلوغ فرایندی و تدوین استراتژی با در نظر گرفتن پیش نیاز سطح بلوغ تاکید شد. با این حال تدوین استراتژی بعد از دستیابی به سطح مشخصی از بلوغ با نگرش فرایندی در الگوی راهی به تعالی مبهم بود در الگوی توسعه یافته راهی به تعالی که در مقاله حاضر ارائه می شود تدوین استراتژی با رویکرد ارتباطات فرایندهای تخصصی مورد توجه قرار گرفته و دراین راستا، نمودارها و ماتریسهای خورشیدی توسعه یافته است.