سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان قربی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه تربیت مدرس تهران
مسعود سلطانی محمدی – استادیار گروه زلزله دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

محصور سازی المانهای بتن مسلح با ورقهای FRP افزایش مقاومت و شکل پذیری بتن را در پی خواهد داشت که به نوبه خود باعث بهبود عملکرد لرزه ای و شکل پذیری سازه های بتن مسلح تقویت شده با FRP می شود. پارامترهای متعددی در بررسی تاثیر محصورشدگی (Confinement) ورقهای FRP بر بهبود مدلهای رفتاری بتن در فشار موثر است که از جمله می توان به سختی، مقاومت و ضخامت ورقهای FRP اشاره نمود. در این تحقیق سعی شده است که با استفاده از برنامه اجزا محدود غیر خطی COM3 ( توسعه داده ششده در دانشگاه توکیو) و استفاده از المانهای ۳ بعدی، نمونه های بتنی با میزان محصورشدگی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر پارامترهای گوناگون بر منحنی های تنش- کرنش متوسط فشاری بتن که به صورت یک محیط پیوسته در نظر گرفته می شود محاسبه گردد. تغییر جزء کرنش پلاستیک و سختی بتن ناشی از محصورشدگی با یک مطالعه عددی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از یک مدل عمومی الاستو-پلاستیک و شکست EPF که هر دو پارامتر مذکور را در رفتار رفت و برگشت بتن مدنظر قرار می دهد، مدل رفتاری بتن محصور شده شامل منحنی پوش و حلقه های درونی ارائه می شود.