سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمزه حاجیلو – گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
عبدا. حسینی – گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در ستون های بتنی مسلح با آرماتورهای فولادی که برای مناطق با لرزه خیزی کم و متوسط طراحی شده اند و همچنین برای سازه های قدیمی، فواصل زیاد آرماتورهای عرضی و تنگ ها باعث کمانه کردن آرماتورهای طولی و فروپاشی زودرس بتن می شود .روش های مختلفی برای مقاوم سازی این ستون ها ارائه شده است که از جمله آنها می توان به استفاده از FRP در دور ستون اشاره کرد . مدلهای ارائه شده برای رفتار تنش کرنش بتن محصور شده با آرماتورهای فولادی در مورد بتن محصور شده با FRP بر پایه تئوری پلاستیسیته توسعه داده شده است ونتایج بدست آمده مقایسه شده است