سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی برقی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
روح اله رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو
رضا رجبی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:

به منظور تخمین زیانهای وارده ناشی از یک زلزله نیاز است که برای هر نوع از سازه ها رابطه بین شدت حرکات زمین و میزان آسیب وارده به سازه ها تعیین شود. رابطه اخیر در ادبیات فنی تابع خسارت خوانده می شود. به دنبال گسترش آسیب پذیری سازه ها، معیارهایی برای بیان خسارت از سوی محققین ارائه شده است این معیارها که مفهوم میزان خرابی سازه را با ارائه یک تئوری مناسب بیان می کنند، به محاسبه یک عدد مشخص به نام شاخص خسارت می انجامند. یکی از مهمترین شاخص های خسارت اعضا بتن آرمه، مدل خسارت پارک – آنگ می باشد. این مدل با استفاده از نتایج آزمایشگاهی برروی تیرها و ستونهای بتن آرمه با شکلهای مختلف انهدام تدوین شده است نتایج ان مدل براساس اظهار تدوین کنندگان آن دارای عدم قطعیت قابل ملاحظه میباشد. در این تحقیق با استفاده از تعداد قابل ملاحظه ای نتایج آزمایشگاهی و با تمرکز برروی ستونهای بتن آرمه با مقاطع و نوع انهدام مشخص، دقت مدل پارک – آنگ در مورد ستونهای بتن آرمه افزایش داده شده است. در نهایت از این مدل پیشنهادی جهت افزایش قابلیت برنامه IDARC-2D به منظور تعیین دقیقتر شاخص خسارت در ستونهای بتن آرمه تحت اثر نیروهای لرزه ای استفاده شده است نتایج آزمایشگاهی مورد استفاده از بانک اطلاعاتی موسسه تحقیقات PEER گرفته شده است.