سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن فلاح – استادیار، مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، دانشکده فنی مهندسی
محدثه نادرشاهی – دستیار، مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه
رکسانا فکری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز پرند

چکیده:

آموزش یکی از مهم ترین عوامل موثر حل معضل بیکاری و ایجاد اشتغال مولد است. از طرفی بر اساس تحقیقات انجام شده، اشتغال آحاد جامعه عمدتا از طریق فعالیت های اقتصادی تحقق می یابد. بنابراین شناخت کامل فعالیت های اقتصادی و اقدام برای توسعه آنها می تواند به عنوان یکی از راهکارهای توسعه اشتغال در کشور باشد. یکی از نیازهای فعالیت های اقتصادی وجود مدیریتی است که بتواند اجرای موثر در یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی و نیروی شاغل بکار رفته در آن را هدایت کند. در این کشور ایران رویکردهای مدیریتی که تاکنون نظام آموزش در تربیت و آموزش مدیران بکار گرفته است، نیاز بخش های مختلف به مدیرانی متخصص را حل نکرده است.