سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نورمحمد یعقوبی – استادیار گروه مدیریت دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچ
رویا شاکری – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دراین مقاله سعی شده است با اضافه کردن دو شاخص سنجش میزان آمادگی الکترونیکی به مدل پذیرش فناوری دیویس (TAM) آن را توسعه داده و اعتبار مدل توسعه یافته در زمینه مطالعه عوامل موثر بر پذیرش فناوری اینترنت یکی از پرکاربردترین ابزارهای ارتباطی در تجارت الکترونیک در سازمان های کوچک و متوسط مورد ارزیابی قرار گرفته است شاخصهای اضافه شده به مدل شامل عامل زیرساختهای موجود فناوری اطلاعات و عامل آموزش و برنامه های بسترسازی فرهنگی سازمان می باشد که از مدلها و ابزارهای مختلف ارزیابی آمادگی ا لکترونیکی گرفته شده است جامعه آماری مورد مطالعه ۴۵ سازمان کوچک و متوسط فعال در زمینه محصولات و خدمات فناوری اطلاعات در شهر تهران می باشند