سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کیامرث فتحی هفشجانی – دکترای واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی – عضو هیئت علمی دانشگاه

چکیده:

تحلیل پوششی داده ها در سال ۱۹۷۸ توسط چارنز کوپر و رودز بعنوان یک مدل ریاضی کارا در قلمرو تحقیق در عملیات برای ارزیابی کارایی سازمانها مطرح گردید و از آن زمان تاکنون، صدها مقاله در این خصوص در جهان ارائه شده است و مدل های مختلفی و متنوعی برای اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیری همگن به وجود آمده است. ولی با وجود این همه پیشرفت که در این رشته به وجود آمده است نکته ای که باید به آن اشاره نمود این است که متاسفانه در این تحقیقات کمتر به ارزیابی کارایی پویا پرداخته شده است و ارزیابی در طی دوره های زمانی نادید گرفته شده است و این موضوعی است که در این مقاله به آن توجه شده است و مدل پویای تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی واحدهای تصمیم گیری توسعه یافته است در این مدل ستاده های یک دوره بعنوان نهاده های دوره بعدی در نظر گرفته شده و یک واحد تصمیم گیری بصورت پویا مورد ارزیابی قرار می گیرد. نقطه قوت این مقاله در این است که با مدل پویای ارائه شده امکان ارزیابی کارایی واحدهای غیرهمگن نیز وجود دارد که این امر باعث توسعه در تکنیک تحلیل پوششی داده ها شده است.