سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا اسکندری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ای
محمدجواد اصغرپور – دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله یک روش MADM برای پشتیبانی فرایند تصمیم گیری با اطلاعات نادقیق در مدل AHP ارائه می گردد. ا زآنجا که در مدل AHP بسیاری از مقایسات ذهنی DM در ماتریس مقایسات زوجی ناسازگار هستند، لذا اوزان به دست آمده دقیق و قطعی نبوده و در واقع تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان صورت می گیرد. برای در نظر گرفتن این عدم اطمینان و نادقیقی اطلاعات و بالا بردن سطح اعتماد تصمیم گیری، فرمول سازی مدل AHP با استفاده از تکنیک پراکنی خطاها توسعه داده شده است. جهت تشریح بیشتر و درک بهتر، این مدل نوین در فرایند تصمیم گیری بر اساس AHP در یک مثال واقعی اعمال شده است. در این مدل DM می تواند با ملاحظه واریانس اوزان مرکب، تصمیم دقیق تر با سطح اعتماد بالاتری را اتخاذ نماید.