سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر غفاری – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا
هادی عربی – دانشگاه بیرجند
غلامرضا رئیسعلی – سازمان انرژی اتمی – مرکز تحقیقات کشاورزی پزشکی هسته ای کرج
حسین کرمی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا

چکیده:

مدلهای متعدد ی جهت شبیه ساز ی بررس ی نظم اکسیژن در ابررسانا ی گرم YBa2Cu3O6+x ارائه شده ا ست منجمله ASYNNNI که به مدل آیزینـگ دو بعـد ی نامتقارن همسایگان مرتبه دوم معرف است این مدل بصورت دوبعدی بوده و فقط صفحه Cu-O را مورد بررسی قرار می دهد در این مدل سـه پتانـسیل اندرکنـش ی برای اتمها ی اکسیژن در صفحه Cu-O در نظر گرفته شده ما با اضافه نمودن پتانسیل ا ندرکنشی چهارم، علاوه بر سه فاز تتراگونال، ارتور ومبیک I و ارتور ومبیـک II ، فازارتورومبیکIII را نیز در آن مشاهده نمودیم ما پیش بینی می کنیم این فاز در دمایT=0.03eV و ۰٫۲۵<X<0.32وجود خواهد داشت.