سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی فتح‏اله – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

توسعه و پیشرفت و کسب مزیت رقابتی در شرایط کنونی چیزی نیست که بدون برنامه‏ریزی اصولی بتوان بدان دست یافت.
از طرفی دیدگاه‏های کمی و کیفی نیز نسبت به مسائل مختلف، از جمله سود، زیان، حجم، تعداد، زمان، کیفیت، رضایت، مطلوبیت و امثالهم دیگر نمی‏توانند به عنوان عوامل ایجاد کننده مزیت و برتری، به تنهایی تصویر روشن و شفافی از توسعه و بقاء برای شرکت‏ها و سازمان‏ها به ارمغان آورند.
تحت چنین شرایطی تمرکز بر ایجاد ارزش و به جریان انداختن آن به عنوان کلیدی‏‏ترین مزیت رقابتی عصر حاضر مطرح شده است. بر این اساس موفقیت از آن شرکت‏ها و سازمان‏هایی است که نسبت به کشف و شناسایی ارزش و بکارگیری آن زودتر و سریع‏تر از رقبای خود اقدام نمایند.
لذا در این میان ضروری است تصمیم‏سازی و تصمیم‏گیری راهبردی نیز توام با قضاوت نسبت به ارزش و از نقطه نظر کلیه ذینفعان صورت گیرد.
برهمین مبنا در این مقاله سعی بر آن است با بهره‏گیری از مفاهیم برنامه‏ریزی و مدیریت استراتژیک از طرفی، و از طرف دیگر مهندسی ارزش و تلفیق و یکپارچه‏سازی آنها، زمینه خلق استراتژی‏های اثربخش و خلاقانه فراهم گردد.
لذا با توسعه مدلی تلفیقی به نام VESPA، چارچوب مفهومی توسعه استراتژی‏هایی خلاقانه، اثربخش و مبتنی بر ارزش مطرح شده است. بر این اساس، مدل VESPA به عنوان رویکردی جهت بهبود تصمیم‏سازی و تصمیم‏گیری و توسعه استراتژی‏های خلاقانه که منجر به شناسایی و ایجاد جریان ارزش در طول فرآیند برنامه‏ریزی و مدیریت استراتژیک می‏گردد، ارائه شده است که در ادامه به معرفی آن خواهیم پرداخت.