سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وفا غفوریان – مدیر عامل سازمان صنایع دفاع و عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

در دنیای به شدت رقابتی امروز، مدیران نقش مهمی در خلق مزیتهای رقابتی و تحقق اهداف استراتژیک سازمانها ایفا می کنند. چگونگی ایفای این نقش به نحو اجتناب ناپذیریبه قابلیتها و شایستگیهای مدیران وابسته است. شایستگی مدیریتی چیست؟ چگونه میتوان آن را توسعه بخشید؟ روشها و رویکردهای این امر کدامند؟
مقاله حاضر به پاسخگویی این سوالات می پردازد. طی مقاله، به طور مختصر نظریه های مرتبط با اثر بخشی و شایستگی مدیران، یادگیری بزرگسالان ، روشهای توسعه مدیران و ابعاد آن مرور شده و سپس گزارش یک تجربه عملی در کشور ارائه می گرد. این تجربهبه تشریح چگونگی طرح ریزی و اجرای برنامه توسعه مدیران پرداخته و سپس ارزیابی نتایج حاصل از برنامه را گزارش میدهد. این ارزیابیها نشان می دهد که برنامه های توسعه مدیران چنانچه مطابق اصول و با برنامه ریزی اجرایی مناسب انجام گیرد اثر بخش و مفید خواهد بود.
مدیران معماران جامعه خود هستند و هرتلاشی که درجهت توسعه توانمندی آنان انجام شود در سطوح خرد (سازمانها) و کلان (حکومتها) موثر و تعیین کننده خواهد بود. توجه کافی به این مهم و پرداختن به برنامه های توسعه مدیران، سازمان ها(و جوامع) را از تنگنای کمبود مدیران اثر بخش رهایی خواهد بخشید.