سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی قاسمی – طراح و مجری پروژه مدیریت مشارکتی ابیاری PTM استان قزوین

چکیده:

جلب مشارکت مردمی در اجرای طرحها تضمین موفقیت اجرای آنها به شمار می رود اکثر متخصصان توسعه بر این اعتقادند که بدون مشارکت جوامع ذینفع هیچ طرح و برنامه ای به موفقیت نخواهد رسید براساس همین ضرورت است که درمقوله مدیریت آب در کشور نیز اولویت خاصی به جلب مشارکت مردم ذینفع داده می شود تا امکان موفقیت طرحهای مدیریت آب بیش از پیش باشد این مقاله به بررسی تجربه مدیریت مصرف آب با مشارکت بهره برداران در استان قزوین می پردازد و تلاش دارد تا با بررسی علمی این تجربه بهبیان نتایج و موفقیت های طر پرداخته نقاط ضعف و قوت اجرای طرح را بیان نماید ارائه پیشنهادات عملی و اجرای در راستای موفقیت بیشتر اینگونه طرحها از جمله نکات مهم دیگری است که دراین مقاله به آن پرداخته می شود.