سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد سیف اللهی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مکانیک
ابراهیم شیرانی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله معادلات متوسط گیری شده ی رینولدز برای جریان های با سطح مشترک با فرض متلاطم بودن یکی از سیال ها توسعه داده شده است . معادلات توسعه داده شده به گونه ای است که می تواند برای مطالعه ی رفتار هر دو سیال به کار گرفته شود . برای این منظور از مشخصه ی تابع رنگ استفاده شده و با نگرش اویلری برای دنبال کردن سطح تنها یک دسته معادله برای هر دو سیال به دست آمده است . با توجه به این که تلاطم سبب ایجاد یک ناحیه دوفازی در محل سطح مشترک می شود معادلات در شکل تراکم ناپذیر متوسط گیری شده اند . همچنین به دلیل دوره ای بودن تلاطم در محل سطح، ضریب دوره ای نیز به این جریان ها نسبت داده شده است . در بستن معادلات برای برخی از جملات مدل هایی ارائه شده است که در آن ها رفتار دوره ای جریان نیز لحاظ شده است .