سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد مرادی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

بعد از سال ها تحقیق و تجربه هم اکنون سازمان ها به سمتی در حرکتند که معنویت نام گرفته است و مقصد و هدف جدیدی برای سازمان ها در حال شکل گیری است . این هدف جدید حمایت از توسعه معنوی کارکنان، مشتریان، و سایر ذینفعان سازمان می باشد که در این مقاله برای روشن شدن این امر توضیحاتی ارائه می دهیم .
مقاله حاضر شامل سه بخش کلی است که در بخش اول به موضوعاتی همچون معنویت در محیط کار، تعریف معنویت، علم و معنویت، مذهب و معنویت پرداخته شده است . بخش دوم مقاله به مدل تحلیلی تحقیق پرداخته و در این مورد بحث می کند که اغلب در توسعه منابع انسانی به یادگیری و فعالیت های مبتنی بر عملکرد که شایستگی ها، استعدادها و ظرفیت فردی و سازمانی را به منظور مدیریت موفقیت آمیز تغییرات، بهبود می دهند، توجه می شود، در حالیکه بخش اعظم فرآیند توسعه منابع انسانی متوجه فراهم آوردن محیطی است که در آن افراد معنای واقعی کار و زندگی را درک کرده و قادر به توسعه شخصی خود باشند، که این امر جز با توسعه مهارت های مدیریتی و ایجاد زمینه برای توسعه معنوی کارکنان میسر نمی گردد . در بخش سوم مقاله عنوان می کنیم که توسعه معنوی زمانی پایدار خواهد بود که بر مبنای ارزش های معنوی شکل گیرد که در این میان توجه به نقش رهبران معنوی بسیار اثر بخش خواهد بود .