سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

داریوش فرید – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه یزد ایران
محسن فتحی الماس – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یز
رضا طهمورث – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یز

چکیده:

با شروع قرن جدید تغییرات در محیط کسب و کار به شدت و بطور اساسی افزایش یافت . این تغییرات سازمان های تولیدی را برآن داشت تا سیستم تولیدی خود را در راستای پاسخگویی به تمام نیازهای مشتریان تغییر دهند تولید چابک در محیط رقابتی امروز سازمان را قادر به پاسخگویی به تغییرات سریع بازار می نمایند از طرف دیگر کارایی و اثر بخشی بعنوان برون داد نظامهای انسانی و سازمانی زمانی تحقق می یابد که فرایندهای کاری و رفتاری، اصلاح شده باشند و مدیریت برفرایندها امکان پذیر باشند دراین راستا از آنجا که یکی از عوامل موثر بر اثر بخشی فرایندها، توسعه منابع انسانی است با توجه به ابعاد شغلی، رفتاری، خودآموزی و … منابع انسانی می توان به کارایی و اثربخشی فرایندها دسترسی پیدا نمود. براین اساس در این مقاله برآنیم تا با توجه به نقش و اهمیت توسعه منابع انسانی و همچنین نیاز سازمانها برای همسو شدن با تغییرات بازار نقش توسعه منابع انسانی را در سازمان های چابک بررسی نموده و آثار ناشی از این توسعه در سازمان ها را مورد بحث و بررسی قرار دهیم و در پایان راهکارهای دستیابی به نتایج مورد نظر و افزایش بهره وری با استفاه از این راهکار را تشریح نماییم.