سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبدالمجید مصلح – کارشناس ارشد مدیریت و مدیر اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمد مصلح – دانشجوی دکترای کامپیوتر و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفو
یونس کاویانی – کارشناس ارشد مدیریت و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

تلاش برای توسعه عملکردی و فکری منابع انسانی و کوشش در راستای افزایش سطحبهره وری فعالیتی ارزشمند در ایجادزندگی بهتر افراد و جامعه است. امروزه در راستای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی تلاش همه جانبه ای به منظور تحققتوسعه منابع انسانیبه شکلی پویا ومستمر،استراتژی و دیدگاه کلان برنامه ریزان جوامع بشریبوده و این امر تداوم حیات و قدرتمندی این جوامع را رقم زده است. در این میان توجه به بهره وری منابع انسانی وبهبود آنیک تفکر و جهان بینی می باشد که مبتنی بر بالا بردن توان آفرینش و قدرت خلق و میزان استعداد تطبیق و تلفیق جامعه و سازمانها با تحولات اقتصادی ، علمی و فنی جهان بوده و بمنظور دستیابی هرچه بهتر به آن نقش مدیریت و اطلاعات از ویژگی خاصی برخوردار است. و از آنجایی که سازمانها به عنوان عضو اساسی از جوامع بشری موجبات این تحول را رقم خواهند زد لذا پرداختن به بهبود عملکرد منابع انسانی در سازمانها و بررسی ابعاد مختلف آن ما را در رسیدن به هدف نهایی که همان رشد متوازن و مناسب جامعه است یاری می رساند.
اکنون افزایش بهره وری و حفظ آن ، یکی از مهمترین اهداف و مسئولیتهای مدیران سازمانها می باشد. فلسفه بهبود بهره وری در سازمانها موجب می شود نیروی انسانی بتواند بهتر فکر کند ، بیندیشد ، بیافریند، نوآوری کند و نگرش سیستماتیک پیدا کند . تفکری که به جای حال وگذشته خلق و ساختن آینده را رقم می زند. لذا بمنظور دستیابی هرچه بهتر به این مهم ، استفاده مطلوب از منابع در اختیار از مهمترین و اساسی ترین اصولی است که باید مورد توجه قرار گیرد . در این میان نقش منابع انسانی و توانمند سازی آنها به عنوان اصلی ترین سرمایه های یک سازمان برجسته تر از دیگر عواملمی باشد. بکارگیری تکنولوژی های نوین بخصوص تکنولوژی اطلاعات در سازمانها و جوامع می تواند راه رسیدن به این مهم را هموار ساخته و شتاب حرکت در این مسیر را افزایش دهد.لذا با توجه به نقشIT در توانمند سازی و توسعه منابع انسانی سازمانها و به تبع آن افزایش بهره وری سازمانها ، در این مقاله به بررسی جنبه های مختلف این موضوع پرداخته می شود.