سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد اخوتیان – کارشناس فنی ارشد کامپیوتر در شرکت ایران خودرو
طاهره رسولی مقدم – کارشناس فنی کامپیوتر در شرکت ایران خودرو فارغ التحصیل از دانشگاه صنعت

چکیده:

رهبران شرکتهای موفق ، در زمان کسب موفقیت سازمان خویش ، به شیشه نگاه می کنند زیرا در شیشه همکاران خود را می بینند و موفقیت سازمان را به آنها نسبت می دهند . رهبران شرکتهای موفق ، درزمان شکست سازمان خویش ، به آیینه نگاه می آنند زیرا در آیینه فقط خود را می بینند و باور دارند که مسئوولیت شکست بر عهده خود آﻧﻬا است . چگونگی مراحل جذب و اداره جذب نیرو در هر سازمان یکی از اساسی ترین وظایف در رابطه با اهداف شرکتها و موفقیت سازمانها را بر عهده دارد ؛ که با کمک مدیران سازمانها میتواند سرنوشت شرکت را رقم زند . شخصیت مناسب کارآنان در سازمانها شبیه به ابزار مناسب جهت انجام کار ؛ و جایگاه مناسب آنها در سازمان مثل انجام دادن کاری مناسب برای آن سازمان میباشد ؛ و برای همسو بودن و مفید واقع گشتن با استراتژی شرکت نیازمند دارا بودن پرسنلی شایسته در محدوده زمانی مناسب و در سازمانی مطلوب هستیم .