سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

دکتر موسی مهدوی – پژوهشگر دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده:

توسعه منابع انسانی و رابطه آن با ایجاد آمادگی در افراد به منظوز جهش آنان در فعالیت های کارآفرینانه اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. همان گونه که دانش و آگاهی، آمادگی، نهفتگی و اشراق به عنوان مراحل خلاقیت فرد مطرح است، توسعه انسان ها در ابعاد مختلف تخصصی و تلاش مستمر، به بهبود عملکرد و کارآفرینی منجر می شود. اما آنچه که کارآفرینان را در شرایط ایده آل قرار می دهد این که، آنان زمینه های فطری و خدامحوری که نمود آن در نگرش مثبت فرد به خدا، خود، دیگران و محیط اجتماعی و طبیعی متجلی می شود به نحو مطلوبی پرورش یابد تا پیامهای اجتماعی بر فطرت گرایی برای کارآفرین و جامعه او حاصل شود. در این مقاله سعی شده است تا ضمن نشان دادن پیشینه ارتباط توسعه منابع انسانی و کارآفرینی، رویکردهای ارزشی فطرت گرایی با مولفه های امید و توکل به خدا، خدمت گزاری و امانت داری به عنوان محور اصلی توسعه کارآفرینانه مورد ملاحظه راهبران، مدیران و کارآفرینان قرار گیرد.